Symposium Haven Drachten - 2e dag Havenevenement

Op vrijdag 20 september 2013 organiseert de gemeente Smallingerland een symposium over de kansen voor de binnenvaart in het Noorden en de haven van Drachten.

Kansen voor de binnenvaart in het Noorden en de haven van Drachten

Symposium Haven Drachten - 2e dag Havenevenement

Op vrijdag 20 september 2013 organiseert de gemeente Smallingerland een symposium voor havenbedrijven, watergebonden bedrijven, overheden en verladers over de kansen voor binnenvaart in het Noorden en de mogelijkheden van de haven van Drachten. Het symposium is onderdeel van het havenevenement.

Aanleiding voor het symposium is het project "Vaarweg Drachten" waarin gezocht wordt naar een breedgedragen oplossing voor de verbetering van de bereikbaarheid via het water door de mogelijke aanleg van een nieuwe vaarweg. Hoewel de haven van Drachten de grootste centraal gelegen binnenhaven is van het Noorden, waar ook nog watergebonden kavels beschikbaar zijn, wordt in publicaties en onderzoeken over de binnenvaart relatief weinig aandacht aan deze haven besteed.

Het doel van deze dag is dan ook om een beeld te geven van de kansen voor de binnenvaart in het Noorden en wat dat voor het vestigingsklimaat in de haven van Drachten betekent.

Het symposium vindt plaats bij: Philips Research Centre Customer Lifestyle, Tussendiepen 4 in Drachten.

Wilt u deelnemen aan dit symposium? Stuurt u dan een email aan ez@smallingerland.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsgegevens en telefoonnummer. Ruim voor het symposium ontvangt u per mail een bevestiging.

Het Skûtsjejier is een inititatief van Gemeente Smallingerland en wordt mede georganiseerd door:

  • Sktsje Het Bruine Leven
  • Drachtster skutsje
  • Skutsjeverhuur de Verandering
  • Smelne's Erfskip
  • Museum Drachten
  • Beleef Bibliotheek Drachten
  • Sktsje de Rot
  • Sktsje d'Halve Maen
  • De Jonge Trijntje

Wilt u sponsor worden? Zou u, op wat voor manier dan ook, een bijdrage willen leveren?
Vraag naar de mogelijkheden voor sponsoring en kom in de spotlight te staan op Skûtsjejier 2013!
Stuur een e-mail naar skutsjejier2013@smallingerland.nl of bezoek de contactpagina.