Wyn yn 't seil

Op 6 en 7 september vindt op de plek waar vroeger de gebroeders Roorda hun prachtige skûtsjes bouwden, het openluchtspel Wyn yn it seil plaats. Het stuk is geschreven door Roel Oostra en uitgevoerd door de bewoners van het Moleneind, toneelvereniging Us Nocht en de Peijesjongers.

Een bijzonder openluchtspel geschreven door Roel Oostra

Wyn yn 't seil

Op de plek waar indertijd de gebroeders Roorda hun beroemde "skûtsjes" bouwden, wordt op 6 en 7 september het openluchtspel "WYN YN IT SEIL" worden gespeeld.

Dit bijzondere openluchtspel is geschreven door Roel Oostra en dy had it hast hielendal yn it frysk dien wat hy is fan betinken dat dat by útstek de taal is dy't by dit ûnderwerp past. "Wyn yn it seil" eidet yn boartlike sin wat histoarje fan de Drachtster feart en it 100 jierrige Drachtster skûtsje oer. De organisaasje is yn hannen fan in groep Mûne-einers.

It wurdt spile en song troch minsken fan it Mûne-ein, fan toanielferiening Us Nocht en net te ferjitten De Peijesjongers. Dit koar sil sjen en hearre litte dat it mear kin dan allinne shanty's sjonge.

Om via "Wyn yn it seil" iets mee te beleven van verleden, heden en toekomst van de Drachtstervaart kunt u vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2013 terecht op het Moleneind. Een kaartje kost € 2,- en dat is inclusief een consumptie.

ALLE VOORSTELLINGEN ZIJN INMIDDELS UITVERKOCHT!

Tot slot: Houdt u er rekening mee dat het schouwspel op een bouwterrein plaatsvindt, dit i.v.m. de toegankelijkheid. Houdt u verder voor de laatste informatie deze website in de gaten, bij verwachting van slecht weer worden hier mededelingen geplaatst.

Het Skûtsjejier is een inititatief van Gemeente Smallingerland en wordt mede georganiseerd door:

  • Sktsje Het Bruine Leven
  • Drachtster skutsje
  • Skutsjeverhuur de Verandering
  • Smelne's Erfskip
  • Museum Drachten
  • Beleef Bibliotheek Drachten
  • Sktsje de Rot
  • Sktsje d'Halve Maen
  • De Jonge Trijntje

Wilt u sponsor worden? Zou u, op wat voor manier dan ook, een bijdrage willen leveren?
Vraag naar de mogelijkheden voor sponsoring en kom in de spotlight te staan op Skûtsjejier 2013!
Stuur een e-mail naar skutsjejier2013@smallingerland.nl of bezoek de contactpagina.