Officiële start restauratie Jonge Trijntje

Scheepsbouw van der Werff restaureert beurtvaart Skûtsje De Jonge Trijntje. De start van de restauratie vindt plaats op zaterdag 8 juni. Aansluitend is er openhuis voor belangstellenden.

Scheepsbouw van der Werff restaureert beurtvaart Skûtsje De Jonge Trijntje

Officiële start restauratie Jonge Trijntje

Vorig jaar is de Jonge Trijntje, een beurtvaart skûtsje, weer teruggekomen op haar geboorteplek: de werf van O.H. van der Werff aan de Buitenstvallaat. Zo'n honderd jaar geleden is het skûtsje hier gebouwd. Het skûtsje was er slecht aan toe en de Stichting De Jonge Trijntje heeft zich opgeworpen om restauratie van het schip mogelijk te maken.

Het skûtsje is in de wintermaanden volledig gestript en er is een plan gemaakt hoe de Jonge Trijntje kan worden opgeknapt door middel van de "ouderwetse" methoden. Alleen dat al is uniek!

Wilt u zien wat de plannen zijn, op welke manier het skûtsje wordt gerestaureerd en kennis maken met de diverse ambachten rondom de scheepsbouw? Kom dan op 8 juni vanaf 14.00uur naar Scheepsbouw van der Werff!
Deze middag is het volgende te bekijken:
- De Jonge Trijntje
- Demonstraties smeden, klinken en touwslagerij
- Demonstratie hout bewerken
- Expositie scheepsmodellen en skûtsjes
- Schilderijen van Durk van der Werff
- De film over de skûtsjehistorie in Smallingerland
- Er liggen skûtsjes waar u ook een kijkje op kunt nemen

U bent welkom van 14.00-17.00uur.

Meer info over De Jonge Trijntje

De snelste skûtsjes zijn gebouwd in Drachten o.a.op de ‘Piipsterwerf ’ van Roorda en op de drie scheepshellingen van der Werff (Langewyk, Noorderdwarsfeart en Butenstvallaat).Anno 2013 is alleen scheepsbouw O.H. van der Werffnog over gebleven. Scheepsbouwer Haiko van der Werff, het elfde geslacht, heeft daarom iets met skûtsjes, het liefst wilde hij er eentje bouwen. Toen Haiko twee jaar geleden de tip kreeg van Frits Janssen van de Stichting ‘FoarusNeiteam’ dat er een skûtsje te koop lag in Zwolle, wat ooit op de werf aan het Buitenstvallaat gebouwd was door zijn over grootvader Jan Oebeles van der Werff , aarzelde hij niet maar nam het initiatief om dit skûtsje te willengaan restaureren. Het bijzondere van dit skûtsje is dat het de beurtvaart heeft verzorgd van Drachten naar Groningen in de periode 1909 tot 1920.

Het skûtsje werd in 1909 in opdracht gebouwd voorJan Martens Jagersma Hij was ‘beurtskipper’ en voer al met een kleiner skûtsje.De naam van het nieuwe skûtsje werd ‘De Jonge Trijntje’ en vernoemd naar zijn enige dochter Trijntje. Hiermee voer Jan Marten tot 1920. Daarna werd het skûtsje verkocht aan Jan Pieters Wijkstra uit Leeuwarden en werd het later tot een woonschip verbouwd.

Inmiddels is voor de restauratie de stichting Jonge Trijntje opgericht met belangrijkste doel het beurtvaart skûtsje in authentieke staat terug te brengen. De gemeente smallingerland en de provincie Friesland heeft voor het realiseren daarvan een start subsidie beschikbaar gesteld. Het skûtsje De Jonge Trijntje is in november 2012 weer boven water getild op dezelfde werf waar het 100 jaar geleden van de helling gleed, een bijzonder moment. De opbouw is verwijderd en er blijft slechts een (originele geklonken)  romp over. Op 8 juni a.s. is de  officiële start van de restauratie, dit vindt plaats met een ludieke actie door wethouder Nieske Ketelaar van smallingerland en gedeputeerde Sietske Poepjes van provincie Friesland.

Wat wil de stichting met dit skûtsje? De stichting wil met dit skûtsje een levendige bijdrage leveren aan het behoud en zichtbaar maken van dit cultureel erfgoed wat nauw verbonden is met  de historie van Drachten. Hoewel Drachten nu aan het voeteneind van het water ligt was het in de 20e eeuw een belangrijke doorvaart route voor o.a. het vervoer van turf en voor de beurtvaart. Daarnaast wil de stichting dat het skûtsje breed maatschappelijk wordt ingezet. Bijvoorbeeld voor (kans)arme jongeren om in de zomer hiermee een week op zeilkamp te gaan. Voor educatieve doeleinden leent het skûtsje zich bij uitstek om de historie van Drachten te laten leven. Verder biedt het cultuurhistorische en toeristisch perspectief als het skûtsje in de opengegraven Drachtstervaart in 2016 een ligplaats aan het Moleneind krijgt.

Het Skûtsjejier is een inititatief van Gemeente Smallingerland en wordt mede georganiseerd door:

  • Sktsje Het Bruine Leven
  • Drachtster skutsje
  • Skutsjeverhuur de Verandering
  • Smelne's Erfskip
  • Museum Drachten
  • Beleef Bibliotheek Drachten
  • Sktsje de Rot
  • Sktsje d'Halve Maen
  • De Jonge Trijntje

Wilt u sponsor worden? Zou u, op wat voor manier dan ook, een bijdrage willen leveren?
Vraag naar de mogelijkheden voor sponsoring en kom in de spotlight te staan op Skûtsjejier 2013!
Stuur een e-mail naar skutsjejier2013@smallingerland.nl of bezoek de contactpagina.